A Lampedusai Charta

(This is a shortened version – see full text in english and other languages: lacartadilampedusa.org)
A Lampedusai Charta / The Charter of Lampedusa (2014)
A Lampedusai Charta / The Charter of Lampedusa (2014)

A Lampedusai Chartát 2014 január 31. és február 2. közt írták egy találkozón, amin különböző szervezetek, csoportok, civil szervezetek és egyének vettek részt. A karta nem egy törvénytervezet, jogalkotási javaslat vagy petíció a kormányoknak.[…]

A Lampedusai Charta a gazdaság, politika, jog és kultúra radikális újragondolását igényli. Egy ilyen fordulat egy alternatív elképzelés felépítésével kezdődik: szabadság és az önrendelkezés joga mindenkinek, nemzetiségtől, származástól és lakóhelytől függetlenül. Emberi lényekként mind a Föld közös terén lakunk. A különbségeinket fogjuk fel javakként, új lehetőségek forrásaként, és soha ne használjuk akadályok építésére.

A Lampedusai Charta alapelvei:


A MOZGÁS SZABADSÁGA

A Lampedusai Charta a mozgás szabadságát követeli mindenki számára.


AZ EGYÉN LAKÓHELYÉNEK ÖNÁLLÓ MEGHATÁROZÁSÁHOZ VALÓ SZABADSÁG

Minden ember szabadon választhassa meg, hogy hol szeretne élni.


A TARTÓZKODÁS SZABADSÁGA

Senkit nem kényszeríthetnek a szülőföldje vagy a lakóhelye elhagyására. Mindenki élhessen szabadon ahol szeretne. Mindenkit egyenlő szociális és politikai jogok illetnek meg.


EGY ÚJ ÉLET MEGTERVEZÉSÉNEK SZABADSÁGA, HA A MOZGÁS SZÜKSÉGES

Bárkinek, aki a hazáját elhagyni kényszerül, legyen joga bármelyik országba menni minden bürokratikus akadály nélkül. Az egyén szabadon választhassa meg a helyet és a szociális és kulturális környezetet, amiben élni szeretne.


SZEMÉLYI SZABADSÁG

Senkit nem börtönözhetnek be azért, mert élt a mozgás szabadságának jogával.


AZ ELLENÁLLÁS SZABADSÁGA

Mindenkinek megvan a szabadsága, és ugyanúgy kötelessége fellépni az igazságtalan szabályok ellen. Mindenkinek megvan a szabadsága, és ugyanúgy a kötelessége nem engedelmeskedni az igazságtalan parancsoknak.